Phần mềm tính lương

Hiển thị một kết quả duy nhất

Phần mềm tính lương ViClock-SALARY
5 (100%) 1 vote[s]

Phần mềm tính lương ViClock-SALARY là một phần trong giải pháp quản lý nhân sự được phát triển bởi công ty cổ phần Vạn Sinh.
Phần mềm tính lương ViClock-SALARY giúp cán bộ nhân sự có thể theo dõi, cập nhật, tính toán thông tin lương nhân viên một cách dễ dàng, nhanh chóng. Phần mềm tính lương ViClock-SALARY bao gồm các tính năng sau:
1. Quản lý, theo dõi chi tiết diễn biến lương nhân viên:
2. Quản lý, theo dõi các tham số lương:
3. Quản lý, theo dõi các mức đóng thuế thu nhập cá nhân:
4. Quản lý, theo dõi công thức lương
5. Quản lý, theo dõi kỳ tính lương
6. Báo cáo