Phần mềm hồ sơ nhân sự ViClock

Đánh giá nhanh

Phần mềm hồ sơ nhân sự ViClock là một phần trong giải pháp quản lý nhân sự được phát triển bởi công ty cổ phần Vạn Sinh. Phần mềm hồ sơ nhân sự ViClock giúp cán bộ nhân sự có thể theo dõi, cập nhật thông tin nhân viên một cách dễ dàng, nhanh chóng.

>> Phần mềm chấm công

Phần mềm hồ sơ nhân sự ViClock bao gồm các tính năng sau:

1. Quản lý, theo dõi chi tiết thông tin nhân viên:

Phần mềm hồ sơ nhân sự ViClock quản lý các thông tin bao gồm: mã nhân viên, họ tên nhân viên, chức vụ, bộ phận, ngày sinh, nơi sinh, ngày vào, ngày ra, địa chỉ thường trú, nơi ở hiện tại, nguyên quán, dân tộc, quốc tịch, số CMTND, ngày cấp, nơi cấp, số điện thoại, email,…

2. Theo dõi quá trình học tập

Thành tích học tập của nhân viên, uy tín của trường đào tạo,.. là một trong những thông tin quan trọng để đánh giá năng lực của nhân viên. Từ đó có giúp nhà quản lý có thể giao công việc phù hợp hiệu quả hơn.

Phần mềm hồ sơ nhân sự ViClock giúp theo dõi được những thông tin như vậy.

3. Theo dõi quá trình đào tạo

Mỗi nhân viên để hoàn thiện kỹ năng công việc, kỹ năng giao tiếp hay bất kỳ một kỹ năng nào khác, ngoài quá trình tự rèn luyện, cách nhanh nhất để doanh nghiệp có được đội ngũ nhân sự giỏi là phải đào tạo họ.

Phần mềm hồ sơ nhân sự ViClock giúp theo dõi quá trình đào tạo của từng nhân viên, giúp cán bộ nhân sự hay nhà quản lý có thêm thông tin để đánh giá chính xác hơn từng kỹ năng mà nhân viên có.

4. Theo dõi quá trình công tác

Quá trình thuyên chuyển nhân viên từ bộ phận này sang bộ phận kia, từ vị trí công việc này sang vị trí công việc khác hay chuyển chức vụ từ vị trí tổ phó lên tổ trưởng, phó phòng lên trưởng phòng.. đều là những thông tin quan trọng cần thiết trong quản lý nhân sự. Tại sao vậy? Khi một tổ sản xuất cần tăng sản lượng để kịp kế hoạch, làm cách nào để lựa chọn nhân viên từ tổ khác tối ưu nhất. Dựa trên thông tin thuyên chuyển sẽ là lựa chọn đầu tiên. Khi một cán bộ nhân sự bảo hiểm nghỉ thai sản, vị trí này cần được lấp đầy. Ai đã từng làm vị trí công việc này? Xem thông tin chuyển vị trí công việc, chuyển chức vụ để bố trí kiêm nhiệm nếu cần.

Theo dõi hoạt động trên là chức năng theo dõi quá trình công tác trong phần mềm hồ sơ nhân viên ViClock.

5. Theo dõi khen thưởng, kỷ luật

Khen thưởng, kỹ luật đương nhiên càng cần theo dõi chặt chẽ. Cán bộ nào khen thưởng nhiều là nhân tài cần trọng dụng, nhân viên nào bị kỷ luật liên tục nên xem xét lại vị trí công việc của anh ta cần thay thế hay không.

Phần mềm hồ sơ nhân viên ViClock theo dõi khen thưởng, kỷ luật từng nhân viên một cách chi tiết.

6. Theo dõi quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN

Để tiện đối chiếu với cơ quan bảo hiểm, để cung cấp thông tin cho nhân viên, cán bộ nhân sự, phần mềm hồ sơ nhân sự ViClock giúp cán bộ nhân sự theo dõi quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN.

7. Theo dõi tai nạn lao động

Tai nạn lao động là tối kỵ tránh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng làm thế nào để tránh? Khi xảy ra tai nạn việc khắc phục hậu quả như thế nào? Tổn thất là bao nhiêu? Chức năng theo dõi tai nạn lao động trong phần mềm hồ sơ nhân sự ViClock giúp cán bộ nhân sự ghi lại thông tin chi tiết về tai nạn xảy ra như: nguyên nhân, nhân chứng, thời gian, địa điểm, khắc phục hậu quả, chi phí chữa trị, thời gian chữa trị, tổn thất tài sản,..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *